Pregled emitenata

* Unesite oznaku ili dio oznake (naziva) emitenta

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
UNIN UNION-INŽENJERING DD BIHAĆ M.Š. KURTĆEHAJIĆA BB, 77000, BIHAĆ 37 Vr papir | Top deset | Značajni%
UNKL UNIKLIMA d.d. Sarajevo - u likvidaciji PUT FAMOSA 38, 71210, ILIDŽA 237 Vr papir | Top deset | Značajni%
UNMT UNIMONT D.D. SARAJEVO - u likvidaciji ADILA GREBE 6, 71000, Sarajevo 544 Vr papir | Top deset | Značajni%
UNNS UNIONINVEST d.d. Sarajevo Grbavička 4, 71000, Sarajevo 104 Vr papir | Top deset | Značajni%
UNPL UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo Semizovac bb, 71320, VOGOŠĆA 75 Vr papir | Top deset | Značajni%
UNPR PRETIS d.d. Vogošća Igmanska bb, 71320, VOGOŠĆA 100 Vr papir | Top deset | Značajni%
UNTN UNATRANS DD BIHAĆ - u stečaju DR. IRFANA LJUBIJANKIĆA BB, 77000, BIHAĆ 43 Vr papir | Top deset | Značajni%
UPIB INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA Obala Kulina Bana 9a, 71000, Sarajevo 1 Vr papir | Top deset | Značajni%
UPIN URBANIZAM,PROJEKTOVANJE I INŽINJERING DD BUGOJNO NUGLE II 12A, 70230, BUGOJNO 13 Vr papir | Top deset | Značajni%
USIP UNIONIZGRADNJA-SIP d.d. Sarajevo - u likvidaciji Vilsonovo šetalište 10, 71000, Sarajevo 158 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 48 od 53