Pregled emitenata

* Unesite oznaku ili dio oznake (naziva) emitenta

Oznaka emitenta:

                                                                                                                                                                           
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
CMOS D.D. za osiguranje "CAMELIJA" Bihać 5. Korpusa br. 3, 77000, BIHAĆ 6 Vr papir | Top deset | Značajni%
CNMR CENTROMARKET DD BIHAĆ BOSANSKA 21, 77000, BIHAĆ 66 Vr papir | Top deset | Značajni%
CNTC TRGOMETAL CC DD SARAJEVO - u likvidaciji BAČIĆI BB, 71000, Sarajevo 45 Vr papir | Top deset | Značajni%
CNTO CENTRAL OSIGURANJE d.d. DŽEMALA BIJEDIĆA 39, 71000, Sarajevo 2 Vr papir | Top deset | Značajni%
COOP COOPERATIVA-PROMET DD KISELJAK JOSIPA BANA JELAČIĆA 22, 71250, KISELJAK 96 Vr papir | Top deset | Značajni%
CPRM CENTROPROM DD KISELJAK JOSIPA BANA JELAČIĆA 22, 71250, KISELJAK 182 Vr papir | Top deset | Značajni%
CRBF ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Kneza Branimira 2/II, 88000, MOSTAR 16569 Vr papir | Top deset | Značajni%
CRMC CROATIA - REMONT d.d. Čapljina Tasovčići bb, 88300, ČAPLJINA 42 Vr papir | Top deset | Značajni%
CROS CROATIA OSIGURANJE d.d. Kardinala Stepinca bb, 88000, MOSTAR 26 Vr papir | Top deset | Značajni%
CSTM CESTE DD MOSTAR DR. ANTE STARČEVIĆA BB, 88000, MOSTAR 30 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 9 od 55