Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BGPM BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO DR. WAGNERA 11, 70230, BUGOJNO 439

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BGPM FAREX d.o.o. Tešanj 60.9301 60.9301 VLASNIČKI Print
BGPM DŽANANOVIĆ SALKO 16.9136 16.9136 VLASNIČKI Print
BGPM ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 6.6019 6.6019 VLASNIČKI Print
BGPM MERDŽANIĆ (SZR "SARAJEVO") ALIJA 4.0537 4.0537 VLASNIČKI Print
BGPM LJUBUNČIĆ MUHAMED 3.6401 3.6401 VLASNIČKI Print
BGPM SILFA d.o.o. 1.3261 1.3261 VLASNIČKI Print
BGPM KARADŽA FAHRUDIN 1.2121 1.2121 VLASNIČKI Print
BGPM MULAHMETOVIĆ BAKIR 0.9938 0.9938 VLASNIČKI Print
BGPM KARABEG ARMIN 0.6209 0.6209 VLASNIČKI Print
BGPM JUSUFSPAHIĆ HALID 0.5568 0.5568 VLASNIČKI Print