Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
DBRN DOBRINJA d.d. Sarajevo Branilaca Sarajeva 20, 71000, Sarajevo 1

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
DBRN AMKO KOMERC d.o.o. Sarajevo 100.0000 100.0000 VLASNIČKI Print