Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
DCNS TPDC "SARAJEVO" d.d. Sarajevo RAJLOVAČKA BB, 71000, Sarajevo 135

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
DCNS FORTENOVA GRUPA d.d. 50.9999 50.9999 VLASNIČKI Print
DCNS Sberbank BH d.d. Sarajevo 43.0091 43.0091 SKRBNIČKI Print
DCNS Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 1.3515 1.3515 SKRBNIČKI Print
DCNS ZORNIĆ MUHAMED 0.6770 0.6770 VLASNIČKI Print
DCNS ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 0.3074 0.3074 VLASNIČKI Print
DCNS KORDIĆ MARIO 0.1067 0.1067 VLASNIČKI Print
DCNS BISER ADNAN 0.0668 0.0668 VLASNIČKI Print
DCNS PALDUM HASAN 0.0640 0.0640 VLASNIČKI Print
DCNS ČALIJA HASO 0.0631 0.0631 VLASNIČKI Print
DCNS POLOVINA ISMET 0.0528 0.0528 VLASNIČKI Print