Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
ERPS EUROPA d.d. Sarajevo Vladislava Skarića 5, 71000, Sarajevo 1

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ERPS BAJROVIĆ RASIM 100.0000 100.0000 VLASNIČKI Print