Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
FCML FCL D.D. LUKAVIČKIH BRIGADA BB, 75300, LUKAVAC 1

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
FCML Asamer Baustoffe AG 100.0000 100.0000 VLASNIČKI Print