Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
HBIN Herbos-Kapital d.d. Mostar Kneza Branimira 2, 88000, MOSTAR 6

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
HBIN VRIJEDNOSNICE OSIJEK D.O.O. 68.2540 68.2540 VLASNIČKI Print
HBIN UNIS FAGAS DOO SARAJEVO 24.8677 24.8677 VLASNIČKI Print
HBIN MARIĆ-ŽEPČE d.o.o. Žepče 4.7619 4.7619 VLASNIČKI Print
HBIN NBI ĆURIĆ d.o.o. ŽEPČE 1.0582 1.0582 VLASNIČKI Print
HBIN ĆOSIĆPROMEX d.o.o. 0.5291 0.5291 VLASNIČKI Print
HBIN HERKON D.O.O. MOSTAR 0.5291 0.5291 VLASNIČKI Print