Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
RINS RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla RUDARSKA 72, 75000, TUZLA 158

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
RINS PIRIĆ ELDAR 19.4344 19.4344 VLASNIČKI Print
RINS OKANOVIĆ AMIRA 14.2707 14.2707 VLASNIČKI Print
RINS ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 10.2223 10.2223 VLASNIČKI Print
RINS OKANOVIĆ HASAN 7.6296 7.6296 VLASNIČKI Print
RINS ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 6.7678 6.7678 VLASNIČKI Print
RINS PIRIĆ LEJLA 5.5258 5.5258 VLASNIČKI Print
RINS MEŠANOVIĆ HANUMICA 1.9373 1.9373 VLASNIČKI Print
RINS IBRIŠIMOVIĆ HUSEIN 1.0936 1.0936 VLASNIČKI Print
RINS KATANIĆ MIRSAD 0.9017 0.9017 VLASNIČKI Print
RINS DELIĆ JUSUF 0.8256 0.8256 VLASNIČKI Print