Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
SMPJ ŠUMAPROJEKT d.d. Sarajevo Vilsonovo šetalište 10, 71000, Sarajevo 75

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
SMPJ Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 53.2103 53.2103 SKRBNIČKI Print
SMPJ ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 22.1946 22.1946 VLASNIČKI Print
SMPJ ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 14.9545 14.9545 VLASNIČKI Print
SMPJ Sberbank BH d.d. Sarajevo 5.3573 5.3573 SKRBNIČKI Print
SMPJ UNIS - PROMEX d.o.o. Sarajevo 1.0067 1.0067 VLASNIČKI Print
SMPJ AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać 0.4102 0.4102 VLASNIČKI Print
SMPJ LJUTA NEDŽAD 0.1832 0.1832 VLASNIČKI Print
SMPJ MIMS d.o.o. Sarajevo 0.1662 0.1662 VLASNIČKI Print
SMPJ ALIBAŠIĆ FAHRO 0.1335 0.1335 VLASNIČKI Print
SMPJ HALVO MEDIHA 0.1208 0.1208 VLASNIČKI Print