Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
SPRX SIPOREX d.d. Tuzla Nikole Tesle 3, 75000, TUZLA 1

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
SPRX Xella BH d.o.o. Tuzla 100.0000 100.0000 VLASNIČKI Print