Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
SVKO SVJETLOSTKOMERC d.d. Sarajevo Muhameda Kantardžića 3, 71000, Sarajevo 133

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
SVKO VISPAK d.d. prehrambena industrija Visoko 86.4351 86.4351 VLASNIČKI Print
SVKO ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 3.0604 3.0604 VLASNIČKI Print
SVKO ZIF "FORTUNA FOND" d.d. 0.8862 0.8862 VLASNIČKI Print
SVKO BODROŽIĆ ĐORĐE 0.3368 0.3368 VLASNIČKI Print
SVKO HADŽISELIMOVIĆ MIRSAD 0.3072 0.3072 VLASNIČKI Print
SVKO SVJETLOSTKOMERC d.d. Sarajevo 0.2422 0.2422 VLASNIČKI Print
SVKO HALILAGIĆ SMAIL 0.2363 0.2363 VLASNIČKI Print
SVKO KUNIĆ MIRSAD 0.1832 0.1832 VLASNIČKI Print
SVKO KARKELJA ALEM 0.1713 0.1713 VLASNIČKI Print
SVKO HADŽIĆ HAJRUDIN 0.1595 0.1595 VLASNIČKI Print