Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
TPTA TAPETAR d.d. Sarajevo Mula Mustafe Bašeskije 53, 71000, Sarajevo 56

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
TPTA SEED d.o.o. Sanski Most 89.6518 89.6518 VLASNIČKI Print
TPTA VUJANOVIĆ TOMO 0.7847 0.7847 VLASNIČKI Print
TPTA BUĐEVAC RAMO 0.6796 0.6796 VLASNIČKI Print
TPTA IBRAHIMOVIĆ JASMIN 0.6656 0.6656 VLASNIČKI Print
TPTA VILIĆ AHMED 0.5605 0.5605 VLASNIČKI Print
TPTA SULEJMANOVIĆ BENJADIN 0.5325 0.5325 VLASNIČKI Print
TPTA BUDJEVAC RAHIMA 0.4904 0.4904 VLASNIČKI Print
TPTA GITARIĆ TOMISLAV 0.4064 0.4064 VLASNIČKI Print
TPTA BEVRNJA MUSTAFA 0.3923 0.3923 VLASNIČKI Print
TPTA MUJAN KASIM 0.3643 0.3643 VLASNIČKI Print