Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
DCNS FORTENOVA GRUPA d.d. od 50% do 66.67% VLASNIČKI
DCNS Sberbank BH d.d. Sarajevo od 33.33% do 50% SKRBNIČKI
Nazad