Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
DCNS FORTENOVA GRUPA d.d. od 50% do 66.67% VLASNIČKI
DCNS BINGO d.o.o. Tuzla od 33.33% do 50% VLASNIČKI
Nazad