Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
FCML Asamer Baustoffe AG preko 66.67% VLASNIČKI
Nazad