Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
HBIN VRIJEDNOSNICE OSIJEK D.O.O. preko 66.67% VLASNIČKI
HBIN UNIS FAGAS DOO SARAJEVO od 20% do 25% VLASNIČKI
Nazad