Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
IITS FORTENOVA GRUPA d.d. preko 66.67% VLASNIČKI
IITS UEVAK ABDURRAHMAN od 10% do 20% VLASNIČKI
Nazad