Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
KLUC SELEK FEHIM od 50% do 66.67% VLASNIČKI
KLUC MUAMER ZAHITOVIĆ od 30% do 33.33% VLASNIČKI
Nazad