Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
SOLT AS HOLDING d.o.o. od 50% do 66.67% VLASNIČKI
SOLT ŠEPO JASMIN od 5% do 10% VLASNIČKI
Nazad