Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
DOKT 10. OKTOBAR D.D. SANSKI MOST MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA 24, 79260, SANSKI MOST 73

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
DOKT GVOŽĐAR ERMIN 46.5464 46.5464 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DOKT KUMALIĆ MUHAMED 30.6789 30.6789 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DOKT TROŽIĆ RIFET 3.7028 3.7028 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DOKT SMAJILOVIĆ MUJO 3.2162 3.2162 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DOKT ŠEĆEROVIĆ ZEJNA 2.4567 2.4567 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DOKT JAKUPOVIĆ AMIR 1.6259 1.6259 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DOKT SEJDIĆ AZIZ 1.4479 1.4479 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DOKT JAKUPOVIĆ FADIL 1.3292 1.3292 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DOKT BURNIĆ MIDHO 1.2224 1.2224 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
DOKT RAMIĆ ABDULAH 1.0563 1.0563 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%