Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
DOKT GVOŽĐAR ERMIN od 33.33% do 50% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
DOKT KUMALIĆ MUHAMED od 30% do 33.33% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset