Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
BMCD BAMCARD d.d. Sarajevo Trg heroja 10/II, 71000, Sarajevo 12

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Registri informacija
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BMCD ASA FINANCE d.d. Sarajevo 69.4542 69.4542 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD ZiraatBank d.d. 20.0312 20.0312 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD KUSKUNOVIĆ HARIS 4.8395 4.8395 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD ASA Banka d.d. Sarajevo 4.6295 4.6295 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD MIC REL, INC. 0.2710 0.2710 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD UNIS UNIDATA D.D.SARAJEVO 0.1716 0.1716 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO 0.1558 0.1558 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD PBS d.d. Sarajevo 0.1061 0.1061 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD Postbank BH d.d. Sarajevo - u stečaju 0.1061 0.1061 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMCD UNA BANKA DD BIHAĆ 0.1061 0.1061 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%