Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
BMCD ASA FINANCE d.d. Sarajevo preko 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BMCD ZiraatBank d.d. od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad