Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
CTBU Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo Kurta Schorka 14, 71000, Sarajevo 101

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
CTBU SEJARI d.o.o. Sarajevo 62.8167 62.8167 VLASNIČKI Print
CTBU ČENGIĆ SAFUDIN 18.7388 18.7388 VLASNIČKI Print
CTBU ŠAĆIRAGIĆ MUHAMED 10.0014 10.0014 VLASNIČKI Print
CTBU CITY PARK d.d. Sarajevo 2.5016 2.5016 VLASNIČKI Print
CTBU PARKING d.o.o. 1.6299 1.6299 VLASNIČKI Print
CTBU FE-AL METALI d.o.o. Sarajevo 1.1422 1.1422 VLASNIČKI Print
CTBU KERLA IBRAHIM 1.0353 1.0353 VLASNIČKI Print
CTBU PRAŠOVIĆ HAJRUDIN 0.4046 0.4046 VLASNIČKI Print
CTBU MRGAN GORAN 0.2270 0.2270 VLASNIČKI Print
CTBU HELJA AKIF 0.2187 0.2187 VLASNIČKI Print