Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
CTRT CENTROTRANS-TRANZIT d.d. Sarajevo Kurta Schorka 8, 71000, Sarajevo 123

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
CTRT INDEX d.o.o. Gračanica 49.8030 49.8030 VLASNIČKI Print
CTRT CITY PARK d.d. Sarajevo 25.1586 25.1586 VLASNIČKI Print
CTRT FE-AL METALI d.o.o. Sarajevo 18.0282 18.0282 VLASNIČKI Print
CTRT PARKING d.o.o. 3.5431 3.5431 VLASNIČKI Print
CTRT HENZI COMMERCE d.o.o. Sarajevo 0.4789 0.4789 VLASNIČKI Print
CTRT HUMIĆ ENVERA 0.4701 0.4701 VLASNIČKI Print
CTRT LUKIĆ BOJAN 0.4630 0.4630 VLASNIČKI Print
CTRT KOVAČEVIĆ JASMINA 0.2350 0.2350 VLASNIČKI Print
CTRT MEHOVIĆ MIRSAD 0.1608 0.1608 VLASNIČKI Print
CTRT ĐOZO HALIL 0.1078 0.1078 VLASNIČKI Print