Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
ENPS ENERGOPETROL d.d. Sarajevo Azize Šaćirbegović 4-b, 71000, Sarajevo 2166

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ENPS INA D.D. ZAGREB 88.6578 88.6578 VLASNIČKI Print
ENPS FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 7.6073 7.6073 VLASNIČKI Print
ENPS ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 0.2638 0.2638 VLASNIČKI Print
ENPS MUJAN KASIM 0.2337 0.2337 VLASNIČKI Print
ENPS BALKAN INVESTMENT OPPORTUNITY FUND 0.1502 0.1502 VLASNIČKI Print
ENPS GENERAL SERVIS d.o.o. Sarajevo 0.1425 0.1425 VLASNIČKI Print
ENPS ĆEBIĆ HEDIJA 0.1110 0.1110 VLASNIČKI Print
ENPS ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla 0.1096 0.1096 VLASNIČKI Print
ENPS HAŠIMBEGOVIĆ SELMA 0.0768 0.0768 VLASNIČKI Print
ENPS BOTONJIĆ ELKAZ 0.0738 0.0738 VLASNIČKI Print