Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Ukupan broj vlasnika
KLUC TVORNICA ČARAPA "KLJUČ" D.D. SARAJEVO Trampina 4, 71000, Sarajevo 1271

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
KLUC SELEK FEHIM 57.7635 57.7635 VLASNIČKI Print
KLUC MUAMER ZAHITOVIĆ 31.6018 31.6018 VLASNIČKI Print
KLUC HAJROVIĆ REŠAD 3.1066 3.1066 VLASNIČKI Print
KLUC EFENDIĆ MIRSO 2.5058 2.5058 VLASNIČKI Print
KLUC PODBIČANIN ELDIN 1.2442 1.2442 VLASNIČKI Print
KLUC LUKIĆ BOJAN 0.3759 0.3759 VLASNIČKI Print
KLUC MULIĆ HAJRUDIN 0.3107 0.3107 VLASNIČKI Print
KLUC POLJO BAJRO 0.2575 0.2575 VLASNIČKI Print
KLUC KOMARICA SULEJMAN 0.1615 0.1615 VLASNIČKI Print
KLUC MULIĆ HUSEIN 0.0954 0.0954 VLASNIČKI Print