Novosti

Pretraga:

* Možete pretraživati po naslovu,opisu ili datumu (d.m.yyyy)

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
1.7.2021 Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 01.07.2021.godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:


 • Oznake FBIHK1C,ISIN broja: BAFBIHK1C005, emitenta BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA, količine 34.986.086, nominalne vrijednosti 1,00 KM.

  Oznake FBIHK2A,ISIN broja: BAFBIHK2A007, emitenta BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA, količine 599.280, nominalne vrijednosti 1,00 KM.

  Oznake FBIHT71,ISIN broja: BAFBIHT71007, emitenta BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA, količine 5.000, nominalne vrijednosti 10000,00 KM.

  1.7.2021 Promjena adrese emitenata Dana 01.07.2021. godine izvršena je promjena adrese emitenata ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo i ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo. Nova adresa za oba emitenta je: ZAGREBAČKA 50, Sarajevo.

  30.6.2021 Upis novih vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 30.06.2021. godine, na osnovu zahtjeva emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, izvršio upis u sistem registracije emisiju obveznica Federacije Bosne i Hercegovine, kako slijedi:
 • oznake FBIHK38A, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, količine 30.000, nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, datum emisije 30.06.2021. godine, datum dospijeća 30.06.2027. godine, godišnje kamatne stope 0,75% .

 • 24.6.2021 Upis novih vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 24.06.2021. godine, na osnovu zahtjeva emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, izvršio upis u sistem registracije trezorske zapise, kako slijedi:
 • oznake FBIHT74, ISIN broja: BAFBIHT74001, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, količine 5.000 , nominalne vrijednosti 10.000,00 KM, datum emisije 23.06.2021. godine, datum dospijeća 22.06.2022.godine.

 • 9.6.2021 Upis novih vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 09.06.2021. godine, na osnovu zahtjeva emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, izvršio upis u sistem registracije emisiju obveznica Federacije Bosne i Hercegovine, kako slijedi:
 • oznake FBIHK37A, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, količine 30.000, nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, datum emisije 09.06.2021. godine, datum dospijeća 09.06.2031. godine, godišnje kamatne stope 1,05% .

 • 26.5.2021 Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 26.05.2021.godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:


 • Oznake FBIHK19A,ISIN broja: BAFBIHK19A09, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE- FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, količine 40000, nominalne vrijednosti 1000 KM.

  20.5.2021 Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 20.05.2021.godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:


 • Oznake FBIHT72,ISIN broja: BAFBIHT72005, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE- FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, količine 5000, nominalne vrijednosti 10000 KM.

  14.5.2021 Obavijest o otkazivanju XXVI Skupštine Registra Na osnovu člana 22. Stav 4. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 26/09 i 44/11), Nadzorni odbor Registra daje sljedeće:

  O B A V J E Š T E NJ E DIONIČARIMA DIONIČKOG DRUŠTVA Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH

  Otkazuje se XXVI Skupština dioničara Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo, koja je bila zakazana za 17.05.2021. godine.
  S obzirom da dioničar, koji ima 75.0378% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, u Statutu predviđenom roku, nije podnio Odboru za glasanje prijavu za učešće u radu XXVI redovne Skupštine Društva, na taj način su se, shodno članu 22. Statuta Društva, stekli uslovi da se XXVI redovna Skupština Društva otkaže zbog nepostojanja kvoruma, koji prema članu 27. Statuta Društva, iznosi najmanje 50 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
  Nadzorni odbor „Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH“ d.d. Sarajevo, novo sazivanje Skupštine dioničara Društva objaviti će naknadno u dnevnim novinama u skladu sa zakonskim i statutarnim propisima.
  Detalji
  14.5.2021 Konkurs za reizbor i imenovanje sekretara Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo Na osnovu čl. 269. i 270. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15) i člana 60. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» br. 26/09 i 44/11) i Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira u F BiH, broj: 01-3-NO-80- 4923/21 od 12.05.2021. godine, Registar vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo, o b j a v lj u j e

  KONKURS za reizbor i imenovanje sekretara Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo


  Detalji

  12.5.2021 Upis novih vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 12.05.2021. godine, na osnovu zahtjeva emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, izvršio upis u sistem registracije trezorske zapise, kako slijedi:
 • oznake FBIHT73, ISIN broja: BAFBIHT73003, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, količine 5.000, nominalne vrijednosti 10.000,00 KM, datum emisije 12.05.2021. godine, datum dospijeća 10.11.2021. godine.

 • Stranica 3 od 120