Novosti

Pretraga:

* Možete pretraživati po naslovu,opisu ili datumu (d.m.yyyy)

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
10.9.2020 Upis novih vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva finansija, izvršio upis u sistem registracije emisiju obveznica Federacije Bosne i Hercegovine, koje su emitovane radi prikupljanja sredstava za finansiranje budžetskih rashoda za 2020.godinu, kako slijedi:

 • oznake FBIHK34A, ISIN broja: BAFBIHK34A00, emitenta Federalno ministarstvo finansija, količine 40.000, nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, datum emisije 09.09.2020.godine, datum dospjeća 09.09.2025. godine, kamatne stope 0,85%.

 • 20.8.2020 Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 20.08.2020.godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • Oznake FBIHK13A,ISIN broja: BAFBIHK13A05, emitenta BOSNE I HERCEGOVINE- FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA , količine 20000, nominalne vrijednosti 1000 KM.

  12.8.2020 Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 12.08.2020.godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • Oznake IKBZK,ISIN broja: BAIKBZK00007, emitenta FEDERACIJA ASA Banka d.d. Sarajevo, količine 30000, nominalne vrijednosti 100 KM.

  24.7.2020 Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 24.07.2020.godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • Oznake FBIHT68,ISIN broja: BAFBIHT68003, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE- FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, količine 2000, nominalne vrijednosti 10000 KM.

  16.7.2020 Upis novih vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva finansija, izvršio upis u sistem registracije emisiju obveznica Federacije Bosne i Hercegovine, koje su emitovane radi prikupljanja sredstava za finansiranje budžetskih rashoda za 2020.godinu, kako slijedi:
 • oznake FBIHK33A, ISIN broja: BAFBIHK33A01, emitenta Federalno ministarstvo finansija, količine 50.000, nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, datum emisije 15.07.2020.godine, datum dospjeća 15.07.2026. godine, kamatne stope 0,95%.

 • 2.7.2020 Upis novih vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 02.07.2020. godine, na osnovu zahtjeva emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, izvršio upis u sistem registracije trezorske zapise, kako slijedi:
 • oznake FBIHT71, ISIN broja: BAFBIHT71007, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, količine 5.000, nominalne vrijednosti trezorskog zapisa 10.000,00 KM, datum emisije 01.07.2020. godine, datum dospijeća 30.06.2021. godine.

 • 1.7.2020 Upis obustave prometa vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 01.07.2020.godine, izvršio:

 • brisanje vrijednosnih papira:

 • Oznake FBIHK1B,ISIN broja: BAFBIHK1B007, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, količine 39.807.147, nominalne vrijednosti 1,00 KM.

 • upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • Oznake VKFBK, ISIN broja: BAVKFBK00002, emitenta VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO, količine 49.188, nominalne vrijednosti jedne dionice 100,00 KM.

 • upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • Oznake VKFBR, ISIN broja: BAVKFBR00007, emitenta VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO, količine 756.104, nominalne vrijednosti jedne dionice 37,50 KM.

 • upis obustave prometa vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • Oznake VKFBP, ISIN broja: BAVKFBP00001, emitenta VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO, količine 4.000, nominalne vrijednosti jedne dionice 37,50 KM.

  30.6.2020 Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30.06.2020.godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • Oznake KNTSK1,ISIN broja: BAKNTSK10003, emitenta KANTON SARAJEVO koga zastupa MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO, količine 4356, nominalne vrijednosti 1000 KM.

  29.6.2020 Obavijest o otkazivanju XXV Skupštine Registra Na osnovu člana 22. Stav 4. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 26/09 i 44/11), Nadzorni odbor Registra daje sljedeće:

  O B A V J E Š T E NJ E DIONIČARIMA DIONIČKOG DRUŠTVA Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH

  Kako dioničar koji ima 75.0378% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, nije podnio Odboru za glasanje prijavu za učešće u radu XXV redovne Skupštine Društva, u roku od najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine, time su se stekli zakonom i statutom propisani uslovi da se XXV Skupština Društva otkaže zbog nepostojanja kvoruma, koji, prema odredbama Statuta Društva, iznosi najmanje 50 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
  Nadzorni odbor „Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH“ dd Sarajevo, novo sazivanje Skupštine dioničara Društva objaviti će se naknadno u dnevnim novinama nakon što budu ispunjene sve pretpostavke za njeno održavanje. ...link...
  24.6.2020 Upis novih vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva finansija, izvršio upis u sistem registracije emisiju obveznica Federacije Bosne i Hercegovine, koje su emitovane radi prikupljanja sredstava za finansiranje budžetskih rashoda za 2020.godinu, kako slijedi:
 • oznake FBIHK32A, ISIN broja: BAFBIHK32A02, emitenta Federalno ministarstvo finansija, količine 30.000, nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, datum emisije 24.06.2020.godine, datum dospjeća 24.06.2025. godine, kamatne stope 1,00%.

 • Stranica 6 od 120