Novosti

Pretraga:

* Možete pretraživati po naslovu,opisu ili datumu (d.m.yyyy)

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
29.7.2022 O B A V J E Š T E NJ E o sazivanju XXIX redovne Skupštine dioničara Registra vrijednosnih papira» d.d. Sarajevo XXIX redovna Skupština dioničara Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo saziva se za 18.08.2022. godine (četvrtak) sa početkom u 15:00 sati.

Skupština će se održati u Sarajevu, ul. Maršala Tita 62/II u Sali Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH. ...link...
12.5.2022 Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 12.05.2022, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake SPRXRK1 , ISIN broja: BASPRXRK1007, emitenta SIPOREX D.D. TUZLA , količine 131754, nominalne vrijednosti jedne dionice 98,45 KM.

  11.5.2022 Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 11.5.2022, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake SPRXRK1 , ISIN broja: BASPRXRK1007, emitenta SIPOREX D.D. TUZLA , količine 131754, nominalne vrijednosti jedne dionice 98,45 KM.

  10.5.2022 Obavijest za dioničare društva MLIN I PEKARA d.d. Ljubače - Tuzla Obavještavamo dioničare ciljnog društva MLIN I PEKARA d.d. Ljubače - Tuzla, da je pokrenut posupak prijenosa dionica manjinskih dioničara. Za svaku dionicu koja će biti prenesena u postupku prijenosa dionica manjinskih dioničara ponuditelj AS HOLDING d.o.o., je uplatio iznos od 1,12KM. Sredstva za isplatu naknade ponuditelj je uplatio na račun Registra vrijednosnih papira u FBiH za posebnu namjenu.
  29.4.2022 Odluka o prijemu u članstvo sistema uvida "ABDS” društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo za ZIF PROF PLUS d.d. Sarajevo „ Odlukom Uprave Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo broj: 04-1-4200 /22 od 29.04.2022. godine „ABDS” društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo prima se u članstvo Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine za sistem uvida u stanje na računu vrijednosnih papira za ZIF PROF PLUS d.d. Sarajevo.
  27.4.2022 Obavijest o isključenju iz članstva sistema u Registru Odlukom Uprave Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo broj: 04-1-4084 /22 od 25.04.2022. godine Društvo za upravljanje investicijskim fondovima „ŠIB-AR INVEST“ d.d. Sarajevo isključuje se iz članstva sistema u Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine za članstvo sistema uvida u stanje na računu za Zatvoreni investicioni fond „BONUS“ d.d. Sarajevo.
  21.4.2021 Odluka o prijemu u članstvo sistema prijenosa vrijednosnih papira i sistema obračuna i poravnanja „AW BROKER“ d.o.o. Sarajevo Odlukom Uprave Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine u FBiH d.d. Sarajevo broj: 04-1-3908/22 od 21.04.2022. godine „AW BROKER“ d.o.o. Sarajevo „ prima se u članstvo sistema prijenosa vrijednosnih papira i sistema obračuna i poravnanja počev od 21.04.2022. godine.
  21.4.2022 Promjena adrese emitenta Dana 20.04.2022. godine izvršena je promjena adrese za emitenta: ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo . Nova adresa je: Zagrebačka 50, Sarajevo.
  18.4.2022 Obavijest o isključenju "AW BROKER“ d.o.o. Sarajevo iz članstva Registra Odlukom Uprave Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 04-1-3771/22 od 18.04.2022. godine član sistema Registra „AW BROKER“ d.o.o. Sarajevo isključuje se iz članstva sistema prijenosa vrijednosnih papira i članstva sistema obračuna i poravnanja u Registru zbog obustavljanja dozvole za obavljanje brokerskih poslova prema Rješenju Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, broj : 04/2-19-94/22 od 14.04.2022. godine.
  14.4.2022 Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 14.04.2022, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake UNPRRK1 , ISIN broja: BAUNPRRK1005, emitenta PRETIS D.D. VOGOŠĆA , količine 4253444, nominalne vrijednosti jedne dionice 3,5 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake UNPRRK1, ISIN broja: BAUNPRRK1005 , emitenta PRETIS D.D. VOGOŠĆA , količine 4253444, nominalne vrijednosti jedne dionice 7,54 KM.

  Stranica 6 od 130