Novosti

Pretraga:

* Možete pretraživati po naslovu,opisu ili datumu (d.m.yyyy)

Datum novosti Naslov novosti Opis novosti
3.3.2020 Obavijest za članove Sistema Registra Obavještavaju se članovi sistema prijenosa, obračuna i poravnanja te zalaganja, da u rubrici Dokumenti-materijali u pripremi mogu preuzeti novi prijedlog Odluke o naknadama za usluge Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo te eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti lično, putem fax-a ili na info@rvp.ba do 11.03.2020. godine.

Link


13.2.2020 Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 13.02.2020.godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • Oznake TECSKD, ISIN broja: BATECSKD0001, emitenta AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO, količine 640, nominalne vrijednosti 100 KM.

  30.1.2020 Promjena adrese emitenta Dana 30.01.2020. godine izvršena je promjena adrese emitenta ZIF "FORTUNA FOND" d.d.. Nova adresa je: Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo.

  16.1.2020 Obustava prometa vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar, na osnovu zahtjeva Komisije-Povjerenstva za papire od vrijednosti- Brčko distrikta BiH za brisanje podataka emitenta DD LASER BRČKO, izvršio obustavu prometa vrijednosnih papira.

  Oznake LSR9R, ISIN broja: BALSR9R00001, emitenta DD LASER BRČKO, količine 879.606, nominalne vrijednosti 3,00 KM.

  10.1.2020 Promjena naziva emitenta Dana 10.01.2020. godine izvršena je promjena naziva emitenta RUDNICI GIPSA DD DONJI VAKUF. Novi skraćeni naziv je: RUDNICI GIPSA Z.D.D. Donji Vakuf, novi puni naziv: "RUDNICI GIPSA" ZATVORENO DIONIČKO DRUŠTVO Donji Vakuf.
  6.1.2020 Promjena adrese emitenta Dana 06.01.2020. godine izvršena je promjena adrese emitenta NLB Banka d.d., Sarajevo. Nova adresa je: Koševo 3, 71000 Sarajevo.

  30.12.2019 Brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30.12.2019.godine, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • Oznake FBIHK21A, ISIN broja: BAFBIHK21A05, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE- FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA, količine 40000, nominalne vrijednosti 1000 KM.

  6.12.2019 Konkurs za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo Na osnovu čl. 11. i 12d. Zakona o Registru vrijednosnih papira («Službene novine Federacije BiH» br. 39/98, 36/99 i 33/04) u vezi sa čl. 263. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 81/15), i čl. 41., 52. i 53. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» br. 26/09 i 44/11), i Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira u F BiH, broj: 01-3-NO-66-10969/19 od 21.11.2019. godine, Registar vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo, o b j a v lj u j e
  K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo

  Detalji
  4.12.2019 Upis novih vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na osnovu zahtjeva emitenta, Federalnog ministarstva finansija, izvršio upis u sistem registracije emisiju obveznica Federacije Bosne i Hercegovine
 • oznake FBIHK29A, ISIN broja: BAFBIHK29A07, emitenta Federalno ministarstvo finansija, količine 40.000, nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, datum emisije 04.12.2019. godine, kamatne stope 0,05%.

 • 29.11.2019 Upis novih vrijednosnih papira i brisanje vrijednosnih papira u sistemu registracije Registra Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 29.11.2019., izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:


 • oznake UNIBG, ISIN broja: BAUNIBG00000, emitenta UNION BANKA DD SARAJEVO, količine 500.000 , nominalne vrijednosti jedne dionice 20,00 KM.
  oznake CSTMRK1, ISIN broja: BACSTMRK1003, emitenta CESTE DD MOSTAR, količine 469.623 , nominalne vrijednosti jedne dionice 12,98 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:


 • oznake UNIBR, ISIN broja: BAUNIBR00007, emitenta UNION BANKA DD SARAJEVO, količine 500.000 , nominalne vrijednosti jedne dionice 20,00 KM.
  oznake CSTMRK1, ISIN broja: BACSTMRK1003, emitenta CESTE DD MOSTAR, količine 469.623 , nominalne vrijednosti jedne dionice 11,07 KM.
  Stranica 8 od 120