Obavještenje o isplati dividende BH Telecom d.d. Sarajevo za 2023. godinu

Obavještavaju se dioničari emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo da će Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo, na osnovu ugovora potpisanog sa emitentom, vršiti obračun i isplatu dividende za 2023.godinu, dioničarima emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo. Obavijest BH Telecom-a o isplati dividende za 2023. godinu možete pronaći na sljedećem linku:
link
Dioničarima koji imaju pravo na dividendu za 2023.godinu, ista će biti isplaćena na račun u BiH na koji je izvršena prethodna isplata dividende, u roku kojeg je odredila Skupština dioničara BH Telecom-a. Pozivamo dioničare BH Telecom-a kojima nije izvršena isplata dividende u 2022.godini, dioničare koji su dionice BH Telecom-a stekli nakon 17.06.2022.godine, dioničare koji dividendu primaju u inozemne banke, kao i one dioničare koji imaju promjenu podataka u odnosu na prethodnu isplatu (ime i prezime, adresa, broj transakcijskog računa) da se obrate Registru sa potrebnom dokumentacijom prema uputama na linku:

D I V I D E N D A

Obavještenje o isplati dividende MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE

Obavještavaju se dioničari emitenta MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE da će Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo, na osnovu ugovora potpisanog sa emitentom, vršiti obračun i isplatu dividende za 2022.godinu, dioničarima emitenta MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE. Obavijest MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE o isplati dividende možete pronaći na sljedećem linku:
link
Dioničarima koji imaju pravo na dividendu, ista će biti isplaćena na bankovni račun koji dioničar dostavi Registru vrijednosnih papira u F BiH, u roku kojeg je odredila Skupština dioničara MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE. Pozivamo dioničare MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE koji imaju pravo na dividendu da se obrate Registru sa potrebnom dokumentacijom prema uputama na linku:

D I V I D E N D A

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti telefonom ili emailom:

 • info@rvp.ba
 • 033 279 152
 • 033 279 154
 • 033 279 150

Obavještenje vlasnicima obveznica po osnovu stare devizne štednje i obveznica po osnovu ratnih potraživanja emitenta Federacija Bosne i Hercegovine


Mole se vlasnici obveznica po osnovu stare devizne štednje i vlasnici obveznica po osnovu ratnih potraživanja emitenta Federacija Bosne i Hercegovine – Federalno ministarstvo finansija/financija, koji nemaju ažurirane matične podatke i/ili nisu dostavili bankovni račun u svrhu isplate dospjele glavnice i kamate da se obrate Registru vrijednosnih papira u FBiH za instrukciju o ažuriranju podataka u svrhu isplate novčanih sredstava.


POZIV VLASNICIMA DIONICA - OBVEZNICA


Pozivaju se državljani Bosne i Hercegovine koji su vlasnici dionica ili obveznica u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nisu nikada dobili Potvrdu o stanju na računu vrijednosnog papira iz Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo, a u svrhu ostvarivanja svojih prava iz vrijednosnih papira, da podnesu pismeni zahtjev za usklađivanje osobnih podataka (JMBG, ime i prezime i adresa prebivališta).

Zahtjev se može podnijeti putem pošte ili u prostorijama Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo, Maršala Tita 62/II, 71000 Sarajevo.

Vrijednosni papiri

* Unesite oznaku ili dio oznake vp (naziva emitenta)

Vrijednosni papir:


Novosti

24.7.2024.

Vlasnik vrijednosnih papira BINGO d.o.o. Tuzla sa ranijim učešćem u vlasništvu od 33.33% do 50% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta MAJEVICA d.d. SREBRENIK, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi od 20% do 25% dionica s pravom glasa.

22.7.2024.

Dana 30.05.2024. godine izvršena je promjena adrese (Višegradska bb, Goražde) za emitenta: POBJEDA - RUDET d.d. Goražde. Nova adresa je: I. slavne višegradske brigade bb, 73000 Goražde.

17.7.2024.

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na osnovu zahtjeva emitenta, ASA FINANCE d.d. Sarajevo, izvršio upis u sistem registracije emisiju obveznica navedenog emitenta, kako slijedi:

 • oznaka ASFSK1A, ISIN broja BAASFSK1A005, količina 30.000, nominalna vrijednost 1.000,00 KM, datum emisije 04.07.2024. godine, datum dospijeća 04.07.2029. godine, godišnja kamatna stopa 5%

 • 15.7.2024.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 15.07.2024, izvršio: brisanje vrijednosnih papira: oznake FBIHK42A, ISIN broja: BAFBIHK42A00, emitenta FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA, količine 40000, nominalne vrijednosti 1000 KM.

  10.7.2024.

  U skladu sa članom 27. Stav 4. Zakona o preuzimanju dioničkih društava( „Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/15) ciljno društvo STANDARD NEKRETNINE d.d. Sarajevo, obavještava dioničare društva o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje društva od strane pravnog lica DELTA REAL ESTATE DOO BEOGRAD.

  Obavještenje