Zaštita ličnih podataka

Prilikom obavljanja registriranih djelatnosti, RVP u FBiH obrađuje lične podatke fizičkih osoba, pri čemu postupa s posebnom pažnjom i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Lični podaci se obrađuju zakonito, pošteno i transparentno, pri čemu se štiti sigurnost ličnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, te se primjenjuju najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite.