Usluge članstva u sistemu

Prijem u članstvo pojedinog sistema (prijenosa, obračuna i poravnanja, zaloga, uvida u stanje) Registar vrši po zahtjevu korisnika usluge za prijem u određenu vrstu članstva sistema Registra.
 • Naknada za članstvo sistema članovima sistema Registra se obračunava na početku godine za tekuću godinu i plaća se jednokratno.
 • Ukoliko član sistema Registra podnese zahtjev za prijem u još jedno članstvo sistema Registra, naknada za članstvo po vrsti sistema se umanjuje za 10%.
 • Naknada za članstvo sistema koja se plaća prilikom prijema u članstvo u sistemu kod Registra obuhvata obuku za rad za jednu osobu člana, a kod članstva sistema uvida u stanje obuhvata obuku za dvije osobe člana.
Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
Naknada za članstvo u sistemu Registra pristup/godišnje 600,00
Član sistema prijenosa vrijednosnih papira korisnik/godina 300,00
Član sistema obračuna i poravnanja korisnik/godina 300,00
Član sistema zalaganja vrijednosnih papira korisnik/godina 300,00
Član sistema uvida u stanje na računu vrijednosnih papira korisnik/godina 100,00
Ponovni prijem u pojedino članstvo sistema nakon privremenog isključenja člana sistema zahtjev 100,00


 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo1540012000176733
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902  Uslugu korištenja sistema registracije, odnosno uvida u stanje, Registar vrši korisnicima usluga koji imaju direktan pristup (članovi sistema Registra), odnosno unajmljenu komunikacijsku liniju do Registra.
  *VPN - podrazumijeva virtualnu privatnu mrežu

Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
Instalacija CSD Clienta članovima sistema instalacija 150,00
Obuka korisnika informacionog sistema
Registra prema programu Registra
po dodatnom zahtjevu člana nakon prijema u članstvo Broker
Broker/skrbnik (članstvo prijenosa, obračuna i poravnanja)
Član sistema uvid
200,00
100,00
Član sistema prijenosa vrijednosnih papira,
sistema obračuna i poravnanja
i sistema zalaganja vrijednosnih papira
radna stanica/mjesec 150,00 KM
Član sistema uvida u stanje na računu vrijednosnih papira radna stanica/mjesec 100,00 KM
Naknade za osnovne komunikacijske linije VPN 100,00
Prijenos podataka o vlasnicima i stanju na računima na radnu stanicu po KB prenesenih podataka 0,007

*Prijenos podataka o vlasnicima vrijednosnih papira, računima i raspoloživoj količini (Intraday stanje) u formi komprimiranih .mdb i .xls fajlova. Usluga nije obavezna, mogu je koristiti članovi koji nemaju kvalitetan backoffice.


 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo1540012000176733
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902
  Uslugu otvaranja, brisanja i vođenja računa vrijednosnih papira /udjela/ derivata i ostalih finansijskih instrumenta, Registar vrši za članove sistema prijenosa vrijednosnih papira i sistema zalaganja vrijednosnih papira.
  C račun podrazumjeva klijentski, U skrbnički, P portfolio i Hposrednički (kućni račun).
  Naknada za uslugu članovima sistema registracije obračunava se mjesečno po isteku mjeseca.

Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
Otvaranje računa vrijednosnih papira /udjela/ derivata
i ostalih finansijskih instrumenta pri članu
sistema Registra po zahtjevu vlasnika vrijednosnih papira
račun 5,00
Zatvaranje svih vrsta računa račun 1,00
Vođenje računa vrijednosnih papira
/udjela/ derivata i ostalih finansijskih instrumenata
otvorenih pri članu sistema Registra
račun 0,03

*Prijenos podataka o vlasnicima vrijednosnih papira, računima i raspoloživoj količini (Intraday stanje) u formi komprimiranih .mdb i .xls fajlova. Usluga nije obavezna, mogu je koristiti članovi koji nemaju kvalitetan backoffice.


 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo1540012000176733
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902

 • Iznos tržišne vrijednosti transakcije obveznica koje sadrže kupon, jednak je iznosu tržišne vrijednosti transakcije, uvećane za obračunatu pripadajuću kamatu.
 • Registar vrši obračun kamate za obveznice koje sadrže kupon, u skladu sa metodologijom ISMA – 99 Normal

Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
Obračun, poravnanje novčanih potraživanja iz
pravnih poslova zaključenih na uređenom javnom
tržištu (berza i druga uređena tržišta)
tržišna vrijednost transakcije 0,015% od tržišne vrijednosti transakcije članovima
sistema obračuna i poravnanja
Prijenos vrijednosnih papira i finansijskih derivata
na osnovu zaključenih pravnih poslova na uređenom
javnom tržištu preko računa stranke i računa profesionalnih posrednika (C i H - račun)
tržišna vrijednost transakcije 0,03% od tržišne vrijednosti transakcije, članovima
sistema obračuna i poravnanja, profesionalnim posrednicima
Prijenos vrijednosnih papira i finansijskih derivata
na osnovu zaključenih pravnih poslova na uređenom javnom tržištu
preko skrbničkih računa (U - račun) i portfolio (P, G - račun),
tržišna vrijednost transakcije 0,06% od tržišne vrijednosti transakcije, članovima
sistema prijenosa-bankama skrbnicima
Prijenos vrijednosnih papira i finansijskih
derivata kod intraday transakcija
tržišna vrijednost transakcije 0,1% od tržišne vrijednosti transakcije članovima
sistema obračuna i poravnanja
Vođenje namjenskog računa pri Centralnoj banci
za poslove obračuna i poravnanja
broj transakcija po broju transkcija svakom članu posebno
Ispravka greške u dnevnom izvještaju
berze (pogrešan tip računa)
broj poslova (ticketa) sa greškom – broj ispravki 50,00
Povrat pogrešno uplaćenih sredstava na namjenski račun
pri Centralnoj banci:
- za poslove obračuna i poravnanja
- za Fond sigurnosti
broj transakcija 50,00
Pokretanje – korištenje Fonda sigurnosti iznos sredstava korištenih iz Fonda sigurnosti po danu korištenja 0,5% dnevno od iznosa sredstava korištenih iz fonda sigurnosti, najmanje 500,00, najviše 1.000,00
Alokacija (raspoređivanje) sa grupnog skrbničkog
računa na skrbnički račun po nalogu člana sistema Registra
broj alokacija 10,00

*Za vođenje namjenskog računa pri Centralnoj banci za poslove obračuna i poravnanja naknada se obračunava članovima sistema obračuna i poravnanja mjesečno, prema važećem cjenovniku Centralne banke BiH.
* Naknada za alokaciju sa grupnog skrbničkog računa na skrbnički račun po nalogu člana sistema Registra se obračunava kada član nije u mogućnosti pristupiti CSD-u radi problema kod člana, a naknada se neće obračunavati ukoliko član nije u mogućnosti pristupiti CSD-u kada je problem u uspostavljanju veze sa CSD-om prouzrokovan od strane Registra.


 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo1540012000176733
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
Prijenos vrijednosnih papira na osnovu zaključenih
pravnih poslova izvan uređenog javnog tržišta (osim darovanja)
ili odluke nadležnog organa, koji se vrši na osnovu
neposrednog naloga prijave člana sistema Registra, odnosno vlasnika vrijednosnih papira
nominalna vrijednost transakcije 0,1% od nominalne vrijednosti transakcije,
a najmanje 10,00 KM
Naknada članu sistema Registra za izvršenu provjeru
u skladu sa članom 51. stav 2. Pravilnika o posredovanju u poslovima
s vrijednosnim papirima i rezervacija vrijednosnih
papira nakon provedene provjere*
po podnesenom zahtjevu 5,00
Naknada za prijenos pozajmljenih vrijednosnih papira nominalna vrijednost transakcije 0,1% od nominalne vrijednosti transakcije,
a najmanje 10,00 KM
Naknada za prijenos vrijednosnih papira
na osnovu odluke nadležnog organa,
u slučaju prestanka pravnog lica (likvidacija društva, brisanje SZR)
nominalna vrijednost transakcije 0,1% od nominalne vrijednosti transakcije,
a najmanje 10,00 KM

*Naknada podrazumjeva obradu zahtjeva i ispis podataka na papiru.


 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo1540012000176733
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
Naknada za prijenos vrijednosnih papira na osnovu
zaključenog ugovora o darovanju između članova uže porodice
(roditelja, supružnika, djece rođene u braku ili izvan braka,
usvojene i pastorčadi, te braće i sestara), koji se vrši na osnovu neposrednog naloga - prijave člana sistema Registra,
odnosno vlasnika vrijednosnog papira
nominalna vrijednost transakcije 0,05% od nominalne vrijednosti transakcije, a najmanje 10,00 KM
*po ugovoru
Naknada za prijenos na osnovu zaključenog ugovora o darovanju, izuzev darovanja iz prethodne tačke, koji se vrši na osnovu neposrednog naloga - prijave člana Registra, odnosno vlasnika vrijednosnog papira nominalna vrijednost transakcije 2% od nominalne vrijednosti transakcije, a najmanje 10,00 KM
Naknada članu sistema Registra za izvršenu provjeru u skladu sa članom 57. stav 6. Pravilnika o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima vlasnik vrijednosnih papira i vrijednosni papir 5,00
Rezervacija vrijednosnih papira nakon provedene provjere iz prethodne tačke vrijednosni papir 5,00

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo1540012000176733
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
Otvaranje računa za prisilnu
kupnju/prodaju na ime Registra
broj otvorenih računa 10,00
Alokacija (raspoređivanje) neraspoređene transakcije,
na otvoreni račun za prisilnu kupnju/prodaju na ime Registra
vrijednosti neraspoređene transakcije 10% od vrijednosti neraspoređene transakcije
Isključenje transakcije/a iz poravnanja radi prisilne kupnje broj transakcija 50,00
Pokretanje postupka i priprema za prisilnu kupnju broj transakcija 100,00
Vođenje postupka prisilne kupnje vrijednosnih papira vrijednost transakcije 0,10% vrijednosti transakcije po danu dostavljanja ponuda za prisilnu kupnju minimalno 500,00 po danu
Vođenje postupka prisilne prodaje vrijednosnih papira vrijednost transakcije 0,10% vrijednosti transakcije po danu dostavljanja ponuda za prisilnu kupnju minimalno 500,00 po danu

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo1540012000176733
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902Ostali prijenosi vrijednosnih papira odnose se na sve tipove računa (R,C,U, P i H)


Vrsta usluge Osnovica za obračun Naknada u KM
Prijenos vrijednosnih papira s računa vlasnika pri Registru na račun istog vlasnika pri članu sistema Registra na osnovu zahtjeva vlasnika prijenos 1,00
Prijenos vrijednosnih papira s računa vlasnika pri članu sistema Registra na registarski račun na osnovu zahtjeva vlasnika prijenos 1,00
Prijenos vrijednosnih papira sa računa vlasnika pri članu sistema registra vrijednosnih papira na račun istog vlasnika pri drugom članu sistema registra na osnovu zahtjeva vlasnika prijenos 1,00
Prijenos po osnovu ponovnog otkupa (reotkup) vrijednosnih papira transakcija po ugovoru o reotkupu vrijednosnih papira 0,1% od nominalne vrijednosti transakcije, a najmanje 10,00 KM

 • Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo 1610000014700070
 • UniCredit bank, d.d. Mostar 3383202250725638
 • Intesa SanPaolo banka, d.d. Sarajevo1540012000176733
 • Addiko Bank d.d. 3060340001002448
 • Privredna banka d.d. Sarajevo 1010000050729680
 • ASA Banka d.d. Sarajevo 1340800000001540
 • VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 1601030000058902