Anketa


Poštovani,

U skladu sa opredjeljenjem i politikom kvaliteta, Registar vrijednosnih papira u FBiH prikuplja podatke o zadovoljstvu korisnika svojih usluga.
Vjerujemo da će Vaša ocjena kvaliteta u pogledu izvršenih usluga Registra biti od obostrane koristi, te da će poslužiti Registru u afirmaciji kvaliteta u procesu pružanja usluga.Da li ste zadovoljni uslugama RVP-a?
Vrlo zadovoljan:
Zadovoljan:
Nezadovoljan:
Vrlo nezadovoljan:

Kojom vrstom komunikacije sa Registrom ste zadovoljni/ nezadovoljni:
Telefonom: Zadovoljan:   Nezadovoljan:
Faxom: Zadovoljan:   Nezadovoljan:
E-mailom: Zadovoljan:   Nezadovoljan:
Pismeno: Zadovoljan:   Nezadovoljan:

Sa kojom uslugom Registra ste zadovoljni/nezadovoljni?
Izdavanjem potvrde o stanju na računu: Zadovoljan: Nezadovoljan:
Prijenosom v.p. kupoprodajom izvan berze: Zadovoljan: Nezadovoljan:
Prijenosom v.p. nasljeđivanjem: Zadovoljan: Nezadovoljan:
Pismeno: Zadovoljan: Nezadovoljan:


Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code