Pravo prodaje/prijenosa dionica manjinskih dioničara

Naziv dokumenta

Datum

Kod emitenta

Ime emitenta

Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara STEP DD SARAJEVO 14.12.2017 STEP STEP D.D. SARAJEVO
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara Sparkasse Bank dd BiH 28.06.2018 ABSB Sparkasse Bank dd BiH
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR 06.04.2018 SZRM SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara SIPOREX d.d. Tuzla 28.03.2018 SPRX SIPOREX d.d. Tuzla
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 03.07.2019 RFSN Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara PROMET d.d. Sarajevo 17.04.2017 PRMT PROMET d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara PREVENT FAD d.d. Jelah -Tešanj 05.09.2017 FADJ PREVENT FAD d.d. Jelah -Tešanj
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara PLIN SARAJEVO d.d. Sarajevo 24.06.2022 PLIN PLIN SARAJEVO d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara OPRESA d.d. Sarajevo 09.10.2017 OPRS OPRESA d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara MS WOOD DD SARAJEVO 07.06.2017 ZICA MS WOOD d.d. Sarajevo
Stranica 2 od 5