Pravo prodaje/prijenosa dionica manjinskih dioničara

Naziv dokumenta

Datum

Kod emitenta

Ime emitenta

Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara HIDRA STIL D.D. BRČKO 05.07.2018 HSB9 HIDRA STIL D.D. BRČKO
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara HEPOK DD MOSTAR 27.03.2017 HEPM HEPOK DD MOSTAR
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara GORAŽDEPUTEVI d.d. Goražde 24.08.2017 GZPT GORAŽDEPUTEVI d.d. Goražde
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara GIK OKO DD SARAJEVO-ILIDŽA 29.03.2022 GIKO GIK OKO DD SARAJEVO-ILIDŽA
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara FABRIKA CEMENTA LUKAVAC D.D. 18.09.2018 FCML FABRIKA CEMENTA LUKAVAC D.D.
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara EUROPA DD SARAJEVO 11.10.2016 ERPS EUROPA d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara Duka & Bosna dd Brčko 23.06.2016 DBS9 „Duka & Bosna“ dd Brčko
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara DOBRINJA d.d. Sarajevo 25.01.2019 DBRN DOBRINJA d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara DD LASER BRČKO 10.06.2019 LSR9 DD LASER BRČKO
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara CROATIA-REMONT D.D. ČAPLJINA 21.05.2024 CRMC CROATIA-REMONT D.D. ČAPLJINA
Stranica 4 od 5