Pravo prodaje/prijenosa dionica manjinskih dioničara

Naziv dokumenta

Datum

Kod emitenta

Ime emitenta

Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara BOSNAPLAST d.d. Bosanski Petrovac 19.11.2018 BPLS BOSNAPLAST d.d. Bosanski Petrovac
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara BIMAL DD BRČKO 21.09.2016 BBR9 BIMAL DD BRČKO
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara AUTOPREVOZ - BUS d.d. Mostar 22.02.2017 ABUM AUTOPREVOZ-BUS D.D. MOSTAR
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara Alpina FOGS d.d. Sarajevo 20.03.2024 FOGS Alpina FOGS d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara Addiko Bank d.d. Sarajevo 23.01.2024 HIPB Addiko Bank d.d. Sarajevo
Stranica 5 od 5