Obavještenja o preuzimanju dioničkih društava

Naslov dokumenta

Datum

Image

Obavještenje o Javnoj ponudi za preuzimanje dionica emitenta IBD D.D. Brčko

28.09.2022
Image

Obavještenje o izmijenjenoj ponudi za preuzimanje PLIN SARAJEVO d.d. Sarajevo

05.04.2022
Stranica 12 od 12