Obavještenja o preuzimanju dioničkih društava

Naslov dokumenta

Datum

Image

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje FORUM DD SARAJEVO - u stečaju

07.07.2022
Image

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje MHTTP Bristol d.d. Sarajevo

04.07.2022
Image

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje INIT DD SARAJEVO

15.06.2022
Image

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje ZRAK-OPTOMEHANIKA d.d.

14.06.2022
Image

Obavještenje o izmijenjenoj ponudi za preuzimanje PLIN SARAJEVO d.d. Sarajevo

05.04.2022
Image

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje PLIN SARAJEVO d.d. Sarajevo

23.03.2022
Image

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje INTEREUROPA RTC d.d. Sarajevo

09.03.2022
Image

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje CENTROTRANS-TRANZIT d.d. Sarajevo

09.03.2022
Image

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje MLIN I PEKARA d.d. Ljubače-Tuzla

08.03.2022
Image

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje RUDNICI GIPSA ZDD DONJI VAKUF" Gradačac

04.03.2022
Stranica 2 od 10