Obavještenja o preuzimanju dioničkih društava

Naslov dokumenta

Datum

Image

Obavještenje/Obavijest o preuzimanju dioničkog društva GIK OKO DD SARAJEVO-ILIDŽA

23.12.2021
Image

Obavještenje/Obavijest o preuzimanju dioničkog društva EUROPA DD SARAJEVO

27.07.2016
Image

Obavještenje/Obavijest o preuzimanju dioničkog društva DD za osiguranje "VGT" Visoko

29.04.2016
Image

Obavještenje/Obavijest o preuzimanju dioničkog društva DD za osiguranje "VGT" Visoko

20.04.2016
Image

Obavještenje/Obavijest o preuzimanju dioničkog društva DD "HERBOS-INVEST d.d. Mostar"

07.03.2016
Image

Obavještenje/Obavijest o preuzimanju dioničkog društva DD "DUKA - BOSNA" BRČKO

03.03.2016
Image

Obavještenje/Obavijest o preuzimanju dioničkog društva BIMAL DD BRČKO

23.05.2016
Image

Obavještenje/Obavijest o preuzimanju dioničkog društva "Famos" dd Sarajevo

03.03.2016
Image

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje ZRAK-OPTOMEHANIKA d.d.

14.06.2022
Image

Obavještenje o zaprimljenoj ponudi za preuzimanje RUDNICI GIPSA ZDD DONJI VAKUF" Gradačac

04.03.2022
Stranica 8 od 12