Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
AAIS AL-AMIN INTERNATIONAL DD SARAJEVO VILSONOVO ŠETALIŠTE 10, 71000, Sarajevo 1

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
AAIS AMIN SAYED MOHAMMED HAMEED HASSAN YOUSEF AMIN SAYED MOHAMMED HAMEED HASSAN YOUSEF 100.0000 100.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%