Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ALUM ALUMINIJ d.d. Mostar Baćevići bb, 88000, MOSTAR 2265

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ALUM FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 43.9998 43.9998 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALUM VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 12.0004 12.0004 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALUM JAHIĆ MEHMED 2.8168 2.8168 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALUM BATINIĆ BERISLAV 0.3030 0.3030 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALUM BRAJKOVIĆ MIJO-KRUNO 0.1115 0.1115 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALUM ANIĆ SAMIR 0.0873 0.0873 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALUM BOŽIĆ VLADIMIR 0.0842 0.0842 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALUM ĆAVAR VELIMIR 0.0658 0.0658 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALUM MUSA JURE 0.0631 0.0631 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ALUM KREZIĆ DRAGAN 0.0621 0.0621 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%