Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
AMHS AUTOMEHANIKA d.d. Sarajevo - u stečaju HAMDIJE ČEMERLIĆA 1a, 71000, Sarajevo 136

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
AMHS ALFA THERM d.o.o. Mostar 74.0025 74.0025 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMHS ČOLAK KARLO 8.2667 8.2667 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMHS BUNJO MIDHAT 5.2475 5.2475 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMHS ĆUBELA BILJANA 0.9432 0.9432 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMHS HADŽIĆ ALMEDINA 0.5561 0.5561 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMHS HRBAT MESUD 0.3199 0.3199 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMHS ZORNIĆ MUHAMED 0.2897 0.2897 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMHS SEVER ZLATKO 0.2677 0.2677 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMHS ČANGALOVIĆ NEDELJKO 0.2471 0.2471 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMHS JOVOVIĆ MLAĐEN 0.2471 0.2471 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%