Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ANGS ANGROSIROVINA d.d. Gračanica Polje bb, Miričina, 75320, GRAČANICA 162

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ANGS KARABEGOVIĆ MIRSAD 37.9735 37.9735 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ANGS HASINOVIĆ NIHAD 22.2705 22.2705 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ANGS KARIĆ NASMER 21.6078 21.6078 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ANGS BEGLEROVIĆ DANIJEL 10.5148 10.5148 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ANGS KARAMOVIĆ AMIRA 1.8899 1.8899 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ANGS HUJDUR BEGO 0.7679 0.7679 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ANGS MUJAGIĆ BEHREM 0.4869 0.4869 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ANGS DELIOMEROVIĆ SAKIB 0.3049 0.3049 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ANGS AGIĆ NEŠET 0.2957 0.2957 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ANGS OMERČIĆ ASIM 0.2527 0.2527 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%