Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
APRT AUTOPREVOZ-INTERNACIONAL d.d. Tešanj - u stečaju 9.septembra bb, 74260, TEŠANJ 45

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
APRT PILAV HAMZA 60.3962 60.3962 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
APRT HAFIZOVIĆ SEAD 6.8085 6.8085 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
APRT ITT INGRAP TEŠANJ 6.6764 6.6764 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
APRT ALIĆ RASEMA 0.6750 0.6750 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
APRT DURMIĆ ESMIR 0.6750 0.6750 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
APRT HALILOVIĆ EDIN 0.6750 0.6750 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
APRT HALILOVIĆ FADIL 0.6750 0.6750 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
APRT HALILOVIĆ FIKRET 0.6750 0.6750 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
APRT HUKIĆ MEHMED 0.6750 0.6750 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
APRT JUSUFOVIĆ OMER 0.6750 0.6750 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%