Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ASAO ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000, Sarajevo 2

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ASAO ASA FINANCE d.d. Sarajevo 88.0309 88.0309 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ASAO BOSNA RE d.d. SARAJEVO 11.9691 11.9691 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%