Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ASFS ASA FINANCE d.d. Sarajevo Bulevar Meše Selimovića 16, 71000, Sarajevo 1

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ASFS ASA INVEST d.o.o. Sarajevo 100.0000 100.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%