Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ATPM ATP AUTOPREVOZ MAGLAJ D.D. u likvidaciji IV ULICA BB, 74250, MAGLAJ 139

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ATPM OSMIĆ MUHAMED 6.1366 6.1366 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ATPM MAHMUTAGIĆ JASMIN 3.7047 3.7047 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ATPM MEHINAGIĆ REŠAD 2.3384 2.3384 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ATPM DŽELILOVIĆ CVIJETA 2.1895 2.1895 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ATPM MULASMAJIĆ MUSTAFA 2.1250 2.1250 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ATPM SULJAKOVIĆ RAMIZ 1.9292 1.9292 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ATPM BRADARIĆ MUHAMED 1.9069 1.9069 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ATPM KRUPIĆ FUAD 1.8652 1.8652 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ATPM NEFIĆ SLAVICA 1.8073 1.8073 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ATPM MUJAGIĆ SABIHA 1.7494 1.7494 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%