Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ATSI ASI d.d. Ilijaš - u stečaju 29. februara bb, 71380, ILIJAŠ 61

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ATSI IMOBILIA TRADE DOO 97.5430 97.5430 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ATSI ALIĆ SEID 0.0517 0.0517 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ATSI BAKOVIĆ OSMAN 0.0517 0.0517 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ATSI ĆOSIĆ ASIM 0.0517 0.0517 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ATSI ĆOSIĆ KEMAL 0.0517 0.0517 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ATSI HROMO HAMDO 0.0517 0.0517 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ATSI JAHIĆ IZEDIN 0.0517 0.0517 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ATSI KAHRIMAN HASAN 0.0517 0.0517 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ATSI KUBAT NARMIN 0.0517 0.0517 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ATSI MUSLIĆ IBRAHIM 0.0517 0.0517 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%