Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BIPV BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ VINIČKA BB, 77000, BIHAĆ 166

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BIPV IBRAHIMPAŠIĆ ADEM 48.9475 48.9475 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIPV ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 14.1194 14.1194 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIPV ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 9.3208 9.3208 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIPV ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 3.7982 3.7982 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIPV KREZIĆ DARIO 2.3494 2.3494 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIPV ZIF "FORTUNA FOND" d.d. 2.3073 2.3073 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIPV ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 2.1883 2.1883 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIPV IBRAHIMPAŠIĆ EDIN 2.1354 2.1354 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIPV IBRAHIMPAŠIĆ EMIN 2.0010 2.0010 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIPV ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla 1.1000 1.1000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%